ความเป็นมาของ Lawson

ขออธิบายเกี่ยวกับชื่อบริษัท Lawson เครื่องหมายที่กระป๋องนมที่เป็นสีขาวบนพื้นสีน้ำเงินดังต่อไปนี้ ในปี 2482 MR. J.J. Lawson ได้เริ่มดำเนินกิจการร้านขายนมวัวในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ร้านนี้ได้รับการกล่าวขวัญในท้องถิ่นว่ามีนมวัวที่สดและอร่อยและเรียกกันว่า “ร้านนมวัว MR. Lawson” โดยทุกๆ เช้าจะมีลูกค้าเข้ามาซื้อนมวัวจากร้านนี้มากมาย หลังจากนั้น MR. J.J. Lawson ก็ได้ตั้งบริษัท Lawson Milk ขึ้นมา และขยายสายผลิตภัณฑ์ไปสู่ของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น ของใช้ประจำวันต่างๆ ฯลฯ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสหรัฐอเมริกา โดยใช้ชื่อสายผลิตภัณฑ์ว่า “Lawson” ในร้านค้าสะดวกซื้อ และออกแบบกระป๋องนมที่ชวนให้นึกถึงอเมริกันฟาร์ม ซึ่งจริงๆ แล้วมีการเริ่มใช้ชื่อ “Lawson” จากร้านขายนมวัวในสหรัฐอเมริกาอยู่ก่อนแล้ว ในปี 2502 บริษัท Lawson Milk ได้กลายเป็นสาขาของบริษัท CONSOLIDATED FOOD บริษัทยักษ์ใหญ่ของวงการอาหารในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ได้รับคำแนะนำให้เปิดสาขาในอาณาเขตที่กว้างใหญ่โดยมีรัฐโอไฮโอเป็นศูนย์กลางนั้น ก็ได้มีการตั้งระบบบริหารงานให้กับร้านค้าสะดวกซื้อขึ้นมา (ปัจจุบัน ไม่คงเหลือร้านค้าที่ใช้ชื่อ Lawson ในสหรัฐอเมริกาแล้ว)

จุดเริ่มต้นของ Lawson ในประเทศญี่ปุ่น

จุดเริ่มต้นของ Lawson ในประเทศญี่ปุ่นเริ่มจากร้านค้าหมายเลข 1 ที่เปิดตัวขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2518 นั่นคือ “ร้าน Sakurazuka” (Minamisakurazuka, Toyonaka City, Osaka) โดยมีบริษัท DAIEI ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Lawson ณ ขณะนั้นเข้าทำสัญญาที่ปรึกษากับบริษัท CONSOLIDATED FOOD และมีการตั้งระบบแฟรนไชส์ที่เป็น Know how เฉพาะตัวของบริษัท Lawson Milk ขึ้นมา ร้านค้าหมายเลข 1 ของ Lawson จึงถือกำเนิดขึ้นในญี่ปุ่น โดยมีการจัดประเภทอาหารสำหรับงานปาร์ตี้ไว้ขายชาวอเมริกันที่มีความภักดีต่อแบรนด์สินค้า ร้าน Lawson ในปัจจุบันจึงมีบรรยากาศที่แตกต่างจากร้านอื่นๆ ต่อมาในเดือนกันยายนของปีเดียวกัน ก็ได้เปิด “ร้าน Momoyama” ซึ่งเป็นร้านค้าหมายเลข 1 ในระบบแฟรนไชส์ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบแฟรนไชส์อย่างแท้จริง หลังจากนั้น ก็มีการวางระบบที่มีลักษณะเฉพาะของตัวเองในญี่ปุ่น เช่น ระบบการพัฒนาสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า, ระบบกระจายสินค้าให้ทันในเวลาที่กำหนด หรือระบบ IT ที่เชื่อมโยงระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ เป็นต้น พร้อมทั้งยังได้พัฒนาไปสู่ร้านค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน
ปัจจุบันมีมากกว่า 11,000 ร้านค้าในประเทศญี่ปุ่น มีการนำ Know how ที่สั่งสมในญี่ปุ่นมาใช้ประโยชน์ และมีการเปิดร้าน Lawson ของญี่ปุ่นในต่างประเทศนับตั้งแต่ปี 2539 ปัจจุบันร้าน Lawson เป็นที่แพร่หลายทั้งในประเทศไทย, จีน, อินโดนีเซีย และฮาวาย (ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม 2556)

Lawson รุกคืบในญี่ปุ่น

ระหว่างที่ Lawson ได้ขยายสาขาไปทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น ก็ได้มีการเพิ่มสินค้า บริการและระบบการทำงานต่างๆ ที่สามารถตอบรับความต้องการของลูกค้าเข้ามา โดยได้มีการพัฒนาสินค้าเฉพาะของตัวเองที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าขึ้นมา เช่น ข้าวปั้นหรือเบนโต, แซนวิชที่ใส่ผักสดเข้าไป, ไก่ทอดที่ทอดแล้ว หรือของหวานที่อร่อยกว่าร้านขายของหวานโดยเฉพาะ เป็นต้น อีกทั้งยังจำหน่ายตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุดตลอดปี นอกจากนี้ Lawson ยังได้พัฒนาสินค้าออริจินัลของตัวเองขึ้นมา แสวงหาวัตถุดิบ และมอบหมายให้โรงงานเฉพาะทางเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายในร้าน Lawson เท่านั้น อีกทั้งยังก้าวไปอีกขั้นเพื่อให้สามารถให้บริการธุรกิจต่างๆ ภายในร้าน Lawson ได้ เช่น มีร้านขายของชำ, ร้านหนังสือ, ร้านถ่ายเอกสาร, สำนักงานขายตั๋วคอนเสิร์ต, ธนาคาร, ไปรษณีย์, ร้านขายยา, ร้านขายอาหารสด เป็นต้น นอกเหนือจากศักยภาพในการพัฒนาสินค้าที่เป็นของตัวเองแล้ว ยังกลายเป็นร้านค้าที่ขาดไม่ได้ในการดำรงชีวิตประจำวันของลูกค้าด้วยจากระบบที่ตั้งขึ้นเองในญี่ปุ่น เช่น ระบบการกระจายสินค้าให้ทันเวลาที่กำหนดในทุกๆ วัน หรือระบบ IT ที่เชื่อมโยงระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่ ฯลฯ ปัจจุบันมีมากกว่า 11,000 ร้านค้าในประเทศญี่ปุ่น มีการนำ Know how ที่สั่งสมในญี่ปุ่นมาใช้ประโยชน์ และมีการเปิดร้าน Lawson ของญี่ปุ่นในต่างประเทศนับตั้งแต่ปี 2539 ปัจจุบันร้าน Lawson เป็นที่แพร่หลายทั้งในประเทศไทย, จีน, อินโดนีเซีย และฮาวาย (ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม 2556)

Lawson ในไทย

เปิดตัวร้านค้า 3 แห่งพร้อมกันภายใต้ชื่อ “LAWSON108” ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 LAWSON ในไทยดำเนินงานโดย 「SAHA Lawson CO., LTD.」ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าที่ก่อตั้งโดยบริษัทสหกรุ๊ปอันเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ชื่อ “LAWSON108” มาจากแบรนด์ “108SHOP” ร้านค้าเล็กๆ ที่พัฒนาขึ้นโดยสหกรุ๊ป ผสมผสานกับแบรนด์ “Lawson” ของญี่ปุ่น ด้วยการนำความสามารถในการพัฒนาสินค้าออริจินัลและ Know how ในการบริหารร้านค้าที่ Lawson ในญี่ปุ่นมี ผนวกกับศักยภาพของสินค้าและการให้บริการที่ฝังแน่นกับการดำรงชีวิตของคนไทยที่สหกรุ๊ปมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงเป็นเรื่องที่น่าท้าทายเพื่อให้ลูกค้าชาวไทยได้รับประโยชน์ในการดำรงชีวิตต่อไป

© Saha Lawson Co., Ltd. 2015