ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : Saha Lawson Co., Ltd.
เริ่มก่อตั้งบริษัท : 8/11/2555
ที่อยู่ : 2170 3rd Floor, Bangkok Tower, New Petchburi Road, Bangkapi,
Huaykawang, Bangkok, 10310, Thailand

โทร. : 02-308-0700
 
ผู้มีอำนาจจัดการ : Koreaki Tamura, Managing Director
เงินลงทุน : 937,000,000 บาท
อัตราการลงทุน : SAHA GROUP 50% LAWSON Inc. 49%
Thai MC 1%