รูปแบบของร้านสาขา
        
Lawson ได้คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าในทำเลที่ตั้งต่างๆโดยการสรรหาสินค้าตลอดจนบริการให้ตรงจุด เรามีแบบร้านค้าถึง 9 แบบที่ได้รับการออกแบบแปลนและสินค้าให้แตกต่างไปตามพื้นที่ เช่น แปลนและสินค้าในย่านออฟฟิศจะแตกต่างไปจากร้านในย่านที่พักอาศัยหรือสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะแตกต่างกันเท่าใด เราก็ยังคงมาตรฐานในการบริการ และการจัดวางสินค้าที่ดีเยี่ยม

 
   

 การปฏิบัติงาน

          การสร้างสรรค์ร้านสาขาให้ลูกค้าทุกท่านมีความสุขทุกครั้งที่กลับมาจับจ่ายซื้อสินค้าในร้านเป็นสิ่งที่ทาง Lawson ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยอาศัยการศึกษาถึงความต้องการของลูกค้าในทำเลที่ตั้งร้านสาขานั้นๆ อย่างแท้จริงเพื่อนำมาซึ่งการเสนอสินค้าและบริการที่ตรงใจลูกค้ารวมถึงการพยายามอำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าให้มากที่สุด